Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA)

Forsmark är Sveriges yngsta kärnkraftverk och driver tre kokvattenreaktorer BWR. Kraftverket ligger cirka 15 mil nordost om Stockholm, vid Upplandskusten i norra Roslagen.

Kärnkraftverk Reaktorleverantör Reaktortyp Startår Stoppår Effekt MWe
Forsmark 1 ABB Atom BWR 1980 1022
Forsmark 2 ABB Atom BWR 1981 1034
Forsmark 3 ABB Atom BWR 1985 1212

Webbplats: vattenfall.se/forsmark

OKG AB i Oskarshamn (OKG)

OKG Aktiebolag med sina 890 anställda ligger på Simpevarpshalvön, ungefär tre mil norr om Oskarshamn, med en fantastisk utsikt över Kalmarsund och Blå Jungfrun. Här finns tre av Sveriges kärnkraftsreaktorer, Oskarshamnsverket 1, 2 och 3.

Kärnkraftverk Reaktorleverantör Reaktortyp Startår Stoppår Effekt MWe
Oskarshamn 1 ABB Atom BWR 1972 2017 492
Oskarshamn 2 ABB Atom BWR 1975 2015 661
Oskarshamn 3 ABB Atom BWR 1985 1450

Webbplats: okg.se

Ringhals AB (RAB)

Ringhals har fyra reaktorer och ligger på västkusten cirka sex mil söder om Göteborg i Varbergs kommun och är nordens största elfabrik som producerar ett normalt år en femtedel av all el som används i Sverige.

Kärnkraftverk Reaktorleverantör  Reaktortyp Startår Stoppår Effekt MWe
Ringhals 1 ABB Atom BWR 1976 2020 897
Ringhals 2 Westinghouse PWR 1975 2019 917
Ringhals 3 Westinghouse PWR 1981 1117
Ringhals 4 Westinghouse PWR 1983 990

Webbplats: vattenfall.se/ringhals

Teollisuuden Voima Oyj, Finland (TVO)

TVO har två kärnkraftverk i drift och ett under byggnad. Kraftverket ligger på ön Olkiluoto som ligger ca 25 km norr om staden Rauma.

Kärnkraftverk Reaktorleverantör Reaktortyp Startår Stoppår Effekt MWe
Olkiluoto 1 ABB Atom BWR 1979 910
Olkiluoto 2 ABB Atom BWR 1982 910
Olkiluoto 3 Areva EPR 2022 1660

Webbplats: tvo.fi

BWR: Boiling Water Reactor (Kokarvattenreaktor)
PWR: Pressurized Water Reactor (Tryckvattenreaktor)
EPR: European Pressurized Water Reactor (Tryckvattenreaktor)

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, har ett uppdrag att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Sverige fick redan på 1970-talet en lag som säger att den som producerar el med kärnkraft också måste ta hand om avfallet. Kärnkraftsföretagen gick då samman och bildade SKB och har sedan dess arbetat med att skapa ett system av anläggningar för omhändertagandet av det radioaktiva avfallet.

SKB driver i dag ett mellanlager för använt kärnbränsle, Clab, utanför Oskarshamn. I Forsmark finns ett slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. Säker transport av det radioaktiva avfallet från kärnkraftverken till våra anläggningar sker med fartyget m/s Sigyn.

Webbplats: skb.se

Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU)

Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, KSU, bildades 1972 av de svenska kärnkraftsföretagen och ingår sedan år 2000 i Vattenfallkoncernen. Företaget har sitt huvudkontor i Studsvik och utbildningsenheter på verksorterna Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Företaget omsätter 240 miljoner kronor och har ca 160 anställda exempelvis instruktörer och ingenjörer.

KSU levererar helhetslösningar inom områdena utbildning, utveckling och rådgivning. Företaget ansvarar för befattningsutbildningar och åtgärder som kompetens- utvecklar personal vid de svenska kärnkraftverken. Utbildningen sker dels genom teoriutbildning, dels genom träning i simulatorer, som är kopior av kraftverkens kontrollrum. KSU genomför även fackutbildning/arbetsträning för underhållspersonal i Teknik och TräningsCenter TTC. Allt utifrån kundens kort- och långsiktiga behov.
KSU driver Norderf.

Webbplats: ksu.se